Pondelok-Piatok8:00-17:00
KanceláriaRybáre 252/18, Trenčín
Naše sociálne siete

Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb v oblasti účtovníctva a výkazníctva výrobným spoločnostiam s cieľom zabezpečiť efektívne riadenie ich finančných procesov pri dodržiavaní všetkých príslušných miestnych predpisov.

img-blog-06
img-blog-04
img-blog-01
img-blog-17

Ponúkame rozmanité účtovné a mzdové služby, spolu s poradenskými a outsourcingovými riešeniami, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožňovali poskytovateľom služieb efektívne riadenie ich operácií a zvyšovali ich celkovú výkonnosť. Toto je dosiahnuté prostredníctvom inovatívnych účtovných postupov a stratégií outsourcingu, ktoré sú kľúčom k efektivizácii a optimalizácii ich podnikania

img-blog-05
img-blog-16
img-blog-17
img-blog-03

Ponúkame širokú škálu účtovných služieb pre neziskové organizácie, ktoré zahŕňajú správu grantov, spracovanie účtovných dokladov, vedenie zákonom požadovaných účtovných kníh a záznamov a zastupovanie týchto organizácií pri kontrolných auditoch a vypracovávaní správ.

img-blog-17
img-blog-09
img-blog-07
img-blog-01
img-blog-16
img-blog-08

Obchodníkom ponúkame širokú škálu účtovných služieb vrátane každodennej správy ich účtovníctva, prípravy ročných účtovných závierok a poskytovania odborného poradenstva v oblasti účtovných povinností, čo im pomáha efektívnejšie riadiť ich financie a zlepšovať výkonnosť ich podnikov.

Ponúkame nastavenie účtovníctva a výkazníctva podľa potrieb klienta, vrátane prípravy výkazov, evidencie záloh na jednotlivé byty a pomocných súborov pre vyúčtovanie majetku, čo prispieva k efektívnemu riadeniu rozvojových projektov.

Naša účtovná firma poskytuje rozsiahle služby pre individuálnych podnikateľov vrátane efektívnej správy daní, prípravy daňových priznaní a podpory v oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky. Podnikatelia tak môžu efektívnejšie využívať svoj čas a sústrediť sa na rozvoj svojho podnikania.

Poskytujeme komplexné účtovné a daňové služby pre fyzické osoby - nepodnikateľov vrátane vypracovania daňových priznaní z príjmov zo zamestnania, z prenájmu a z kapitálového majetku a zabezpečujeme efektívnu komunikáciu so štátnymi orgánmi.

Tax AdvisorSídlo
+421 905 727 232
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete
Tax AdvisorSídlo
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete