Pondelok-Piatok8:00-17:00
KanceláriaRybáre 252/18, Trenčín
Naše sociálne siete

Čo je transferová dokumentácia?

1. marca 2019
Chceli by ste nižšie náklady na účtovníctvo?
25feb
Chceli by ste nižšie náklady na účtovníctvo?
Radi by ste prispeli k tomu, aby spracovanie účtovníctva pre Vašu spoločnosť prebiehalo plynulo a bez zbytočných dodatočných nákladov? Prinášame Vám zopár tipov.
ÚČTOVNÝ MENTORING
10jan
ÚČTOVNÝ MENTORING
Účtovný Mentoring je dlhodobá profesionálna podpora a pomoc v rozvoji prostredníctvom osobných či online stretnutí. Služba je zameraná na začínajúcich účtovníkov, podnikateľov s konkrétnymi potrebami a študentov. Poskytuje pomoc pri rekonštrukcii účtovníctva, prípravu na pohovory a kontrolu účtovníctva pre tých, čo si ho vedú sami.
Vykazuje Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie?
9jan
Vykazuje Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie?
Tento článok zdôrazňuje že, ak má Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie, je dôležité uvažovať o konkurze podľa zákona. Pri strate presahujúcej tretinu základného imania je nevyhnutné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s návrhmi na riešenie. V prípade potreby odbornej pomoci kontaktujte odborníkov.
Čo je podstatou zmluvy o TICHOM SPOLOČENSTVE?
22mar
Čo je podstatou zmluvy o TICHOM SPOLOČENSTVE?
Každý začínajúci podnikateľ sa pred začiatkom podnikania musí rozhodnúť o forme podnikania, či bude podnikať ako fyzická alebo ako právnická osoba, alebo vo forme združenia. Jednou z možností je taktiež uzavretie zmluvy o tichom spoločenstve. Čo je jej podstatou Vám prinášame v nasledovnom článku.
Vyplatenie dividendy v hotovosti
19mar
Vyplatenie dividendy v hotovosti
Je možné dividendy spoločníkom vyplatiť v hotovosti z pokladne? Ak áno, v akej výške?
Zdaňovanie kryptomien
4mar
Zdaňovanie kryptomien
Čo sa bude v tomto prípade zdaňovať, akou sadzbou dane, platí sa z tohto príjmu zdravotné poistenie?
Čo je transferová dokumentácia?
1mar
Čo je transferová dokumentácia?
Úvod do transferovej dokumentácie – zrozumiteľne a prakticky.
Odvod zrážkovej dane v roku 2023 z podielu na zisku
9jan
Odvod zrážkovej dane v roku 2023 z podielu na zisku
Zákon o dani z príjmov upravuje osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku.
Odpustenie pôžičky spoločníkovi
3jan
Odpustenie pôžičky spoločníkovi
Spoločníkovi spoločnosti bola poskytnutá pôžička, ktorú nesplatil v stanovenej lehote. Spoločnosť sa rozhodla pohľadávku voči spoločníkovi odpísať. Aké povinnosti vznikajú spoločníkovi z titulu odpísanej pohľadávky?

Daňové subjekty (PO, FO) majú povinnosť zostaviť pre účely dane z príjmov dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Na základe dlhoročných skúseností v oblasti daňového poradenstva odporúčame nerobiť z toho „vedu“, ale ani to nepodceniť. Zostavenie transferovej dokumentácie je vlastne preventívna príprava na prípadnú daňovú kontrolu oceňovania transakcií (nákupu aj predaja) medzi závislými osobami.

Transferová dokumentácia by mala obsahovať budúcu obhajobu, že použité ceny nepoškodzujú účelovo štátny rozpočet (neznižujú základ dane ani nezvyšujú daňovú stratu), teda že použité ceny sú na princípe nezávislého vzťahu (ekonomické, objektívne, trhové), aké by použil aj nezávislý obchodník.

Na úvod uvádzame jednoduchú poučku. Nič nie je zadarmo, preto na každom stupni obchodu by mal zostať primeraný zisk (základ dane). Navzájom závislá skupina podnikov má motiváciu a schopnosť konať proti iným osobám, daňové záujmy štátu nevynímajúc, preto je podrobená špeciálnej daňovej metodike (testu). Pravidlá o transferovom oceňovaní závislých osôb sú medzinárodne uznávané, SR v tomto nie je exotickou destináciou – ak by tieto špeciálne pravidlá neboli, potom by obrazne povedané „zisk obiehal zemeguľu“ a nikde by sa nezdanil.

Každý daňový subjekt zodpovedá sám za seba, preto pri daňovej kontrole neobstojí argumentácia, že to bolo zdanené u iného skupinového subjektu v SR. V SR neexistuje koncept holdingového zdanenia, aj konsolidovaná účtovná závierka má len informačný význam. Daňová kontrola sleduje svoje záujmy, či nebol na danom stupni obchodu nadhodnotený náklad alebo podhodnotený výnos z titulu závislých vzťahov. Inak povedané napríklad daňový úrad nebude rozporovať skutočnosť, že dlžník dostal pôžičku zadarmo a chýbajú mu nákladové úroky, ale bude skúmať, prečo veriteľovi chýbajú výnosové úroky.

 

V prípade záujmu o vypracovanie transferovej dokumentácie pre Vašu spoločnosť nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Tax AdvisorSídlo
+421 905 727 232
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete
Tax AdvisorSídlo
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete