Pondelok-Piatok8:00-17:00
KanceláriaRybáre 252/18, Trenčín
Naše sociálne siete

ÚČTOVNÝ MENTORING

10. januára 2023
Chceli by ste nižšie náklady na účtovníctvo?
25feb
Chceli by ste nižšie náklady na účtovníctvo?
Radi by ste prispeli k tomu, aby spracovanie účtovníctva pre Vašu spoločnosť prebiehalo plynulo a bez zbytočných dodatočných nákladov? Prinášame Vám zopár tipov.
ÚČTOVNÝ MENTORING
10jan
ÚČTOVNÝ MENTORING
Účtovný Mentoring je dlhodobá profesionálna podpora a pomoc v rozvoji prostredníctvom osobných či online stretnutí. Služba je zameraná na začínajúcich účtovníkov, podnikateľov s konkrétnymi potrebami a študentov. Poskytuje pomoc pri rekonštrukcii účtovníctva, prípravu na pohovory a kontrolu účtovníctva pre tých, čo si ho vedú sami.
Vykazuje Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie?
9jan
Vykazuje Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie?
Tento článok zdôrazňuje že, ak má Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie, je dôležité uvažovať o konkurze podľa zákona. Pri strate presahujúcej tretinu základného imania je nevyhnutné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s návrhmi na riešenie. V prípade potreby odbornej pomoci kontaktujte odborníkov.
Čo je podstatou zmluvy o TICHOM SPOLOČENSTVE?
22mar
Čo je podstatou zmluvy o TICHOM SPOLOČENSTVE?
Každý začínajúci podnikateľ sa pred začiatkom podnikania musí rozhodnúť o forme podnikania, či bude podnikať ako fyzická alebo ako právnická osoba, alebo vo forme združenia. Jednou z možností je taktiež uzavretie zmluvy o tichom spoločenstve. Čo je jej podstatou Vám prinášame v nasledovnom článku.
Vyplatenie dividendy v hotovosti
19mar
Vyplatenie dividendy v hotovosti
Je možné dividendy spoločníkom vyplatiť v hotovosti z pokladne? Ak áno, v akej výške?
Zdaňovanie kryptomien
4mar
Zdaňovanie kryptomien
Čo sa bude v tomto prípade zdaňovať, akou sadzbou dane, platí sa z tohto príjmu zdravotné poistenie?
Čo je transferová dokumentácia?
1mar
Čo je transferová dokumentácia?
Úvod do transferovej dokumentácie – zrozumiteľne a prakticky.
Odvod zrážkovej dane v roku 2023 z podielu na zisku
9jan
Odvod zrážkovej dane v roku 2023 z podielu na zisku
Zákon o dani z príjmov upravuje osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku.
Odpustenie pôžičky spoločníkovi
3jan
Odpustenie pôžičky spoločníkovi
Spoločníkovi spoločnosti bola poskytnutá pôžička, ktorú nesplatil v stanovenej lehote. Spoločnosť sa rozhodla pohľadávku voči spoločníkovi odpísať. Aké povinnosti vznikajú spoločníkovi z titulu odpísanej pohľadávky?
Vážení klienti,
Radi by sme Vám blizsie predstavili našu službu
Čo je Účtovný Mentoring?
Mentoring Vás podpori a pomôže Vám v procese profesionálneho rozvoja. Mentor našej spoločnosti Vám odovzdá nadobudnuté zručnosti a skúsenosti tak, aby ste ich mohli pozitívne aplikovať v praxi. Mentoring je dlhodobý proces , ale v závislosti od Vašich doterajších skúsenosti a vedomosti sa môže jednať aj o krátkodobú, prípadne jednorazovú sluzbu. V rámci Mentoringu preferujeme osobne stretnutia mentora s klientom, ale máme dobre skusenosti aj s online pristupom.
V rámci tejto služby ponúkame najmä :
✅ pomoc a podporu pre začínajúcich účtovníkov
✅ support pre podnikateľov v špecifických prípadoch, napr. zavádzanie nových účtovných softvérov a s tým spojena migrácia dat, nastavenie manažérskych , kontrolných reportingov, príprava reportingov pre materskú spoločnosť
✅ rekonštrukciu účtovníctva
✅ prípravu kandidátov (uctovnikov) na prijímaci pohovor z účtovníctva podľa požiadaviek
Táto služba je vhodná pre :
✅ začínajúcich účtovníkov, ktorí potrebuju usmerniť
✅ podnikateľov, ktorí si sami vedú účtovníctvo a radi by si ho dali „skontrolovať“
✅ študentov, ktorí potrebujú doucit , prípadne prekonzultovať vybrané témy zo školských skript
V prípade záujmu o našu službu nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pripravíme cenovú ponuku.
________________________________
Dear Clients,
We would like to introduce our service to you
🟢🟢🟢 ACCOUNTING MENTORING 🟢🟢🟢
What is Accounting Mentoring?
Mentoring will support and help you through the professional development process. Our company’s mentor will pass on the skills and experience you have gained so that you can apply them positively in practice. Mentoring is a long-term process, but depending on your previous experience and knowledge, it can also be a short-term or one-off service. We prefer face-to-face mentor-client meetings in Mentoring, but we have good experience with an online approach as well.
Within this service we mainly offer :
✅ help and support for aspiring accountants
✅ support for entrepreneurs in specific cases, e.g. implementation of new accounting software and related data migration, setup of management , control reporting, preparation of reporting for the parent company
✅ reconstruction of accounting
✅ preparation of candidates (accountants) for an interview in accounting according to requirements
This service is suitable for :
✅ aspiring accountants who need guidance
✅ entrepreneurs who keep their own accounts and would like to have them „checked“
✅ students who need tutoring or review of selected topics from school scripts
If you are interested in our service, please do not hesitate to contact us. We will be happy to prepare a quotation for you.
S pozdravom Tax Advisor.
previous
Vykazuje Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie?

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/a/9/a9c44fd5-884c-43e8-a52b-fb56ebf8a32a/taxadvisor.sk/web/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
next
Chceli by ste nižšie náklady na účtovníctvo?
Tax AdvisorSídlo
+421 905 727 232
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete
Tax AdvisorSídlo
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete