Pondelok-Piatok8:00-17:00
KanceláriaRybáre 252/18, Trenčín
Naše sociálne siete

Čo je podstatou zmluvy o TICHOM SPOLOČENSTVE?

22. marca 2019
Chceli by ste nižšie náklady na účtovníctvo?
25feb
Chceli by ste nižšie náklady na účtovníctvo?
Radi by ste prispeli k tomu, aby spracovanie účtovníctva pre Vašu spoločnosť prebiehalo plynulo a bez zbytočných dodatočných nákladov? Prinášame Vám zopár tipov.
ÚČTOVNÝ MENTORING
10jan
ÚČTOVNÝ MENTORING
Účtovný Mentoring je dlhodobá profesionálna podpora a pomoc v rozvoji prostredníctvom osobných či online stretnutí. Služba je zameraná na začínajúcich účtovníkov, podnikateľov s konkrétnymi potrebami a študentov. Poskytuje pomoc pri rekonštrukcii účtovníctva, prípravu na pohovory a kontrolu účtovníctva pre tých, čo si ho vedú sami.
Vykazuje Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie?
9jan
Vykazuje Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie?
Tento článok zdôrazňuje že, ak má Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie, je dôležité uvažovať o konkurze podľa zákona. Pri strate presahujúcej tretinu základného imania je nevyhnutné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s návrhmi na riešenie. V prípade potreby odbornej pomoci kontaktujte odborníkov.
Čo je podstatou zmluvy o TICHOM SPOLOČENSTVE?
22mar
Čo je podstatou zmluvy o TICHOM SPOLOČENSTVE?
Každý začínajúci podnikateľ sa pred začiatkom podnikania musí rozhodnúť o forme podnikania, či bude podnikať ako fyzická alebo ako právnická osoba, alebo vo forme združenia. Jednou z možností je taktiež uzavretie zmluvy o tichom spoločenstve. Čo je jej podstatou Vám prinášame v nasledovnom článku.
Vyplatenie dividendy v hotovosti
19mar
Vyplatenie dividendy v hotovosti
Je možné dividendy spoločníkom vyplatiť v hotovosti z pokladne? Ak áno, v akej výške?
Zdaňovanie kryptomien
4mar
Zdaňovanie kryptomien
Čo sa bude v tomto prípade zdaňovať, akou sadzbou dane, platí sa z tohto príjmu zdravotné poistenie?
Čo je transferová dokumentácia?
1mar
Čo je transferová dokumentácia?
Úvod do transferovej dokumentácie – zrozumiteľne a prakticky.
Odvod zrážkovej dane v roku 2023 z podielu na zisku
9jan
Odvod zrážkovej dane v roku 2023 z podielu na zisku
Zákon o dani z príjmov upravuje osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku.
Odpustenie pôžičky spoločníkovi
3jan
Odpustenie pôžičky spoločníkovi
Spoločníkovi spoločnosti bola poskytnutá pôžička, ktorú nesplatil v stanovenej lehote. Spoločnosť sa rozhodla pohľadávku voči spoločníkovi odpísať. Aké povinnosti vznikajú spoločníkovi z titulu odpísanej pohľadávky?

Podstatou zmluvy o tichom spoločenstve je, že tichý spoločník sa zúčastňuje na podnikaní inej fyzickej alebo právnickej osoby, podnikateľa tým, že mu poskytne vklad bez toho, aby sa osobne zúčastňoval podnikania. Na podnikaní sa tichý spoločník podieľa jednak poskytnutím určitého vkladu podnikateľovi jednak prijatím časti zisku zodpovedajúcej jeho podielu na výsledku podnikania.

Zmluva o tichom spoločenstve je upravená v §673 až §681 Obchodného zákonníka. Tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť podnikateľskému subjektu určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní. Tichý spoločník je povinný predmet vkladu odovzdať podnikateľovi alebo umožniť mu jeho využitie pri podnikaní podľa zmluvy.

Uzavretím zmluvy o tichom spoločenstve nevzniká nová obchodná spoločnosť, ale ide len o obchodno – záväzkový vzťah medzi podnikateľom a tichým spoločníkom. Zmluva musí mať písomnú formu. Podstatnými náležitosťami zmluvy sú:

  • stanovenie výšky vkladu tichého spoločníka
  • určenie časti zisku vyplývajúcej z podielu tichého spoločníka na výsledku hospodárenia

Výhody tichého spoločníka:

  • má možnosť zhodnotiť svoje prostriedky bez vzniku povinnosti osobne sa zúčastňovať na podnikaní svojho partnera
  • znáša len obmedzené riziká do výšky svojho vloženého vkladu
  • voči tretím osobám ostáva v anonymite
  • neručí priamo veriteľom
  • má právo kontroly podnikateľa

Výhody podnikateľa:

  • možnosť získať finančné alebo majetkové zdroje nevyhnutné na podnikanie bez toho, že by podnikateľ bol vo svojej podnikateľskej činnosti tichým spoločníkom obmedzovaný
  • tichý spoločník nie je oprávnený zúčastňovať sa na obchodnom vedení spoločnosti

 

Máte záujem dozvedieť sa viac? Radi Vám poskytneme potrebnú súčinnosť, neváhajte nás kontaktovať.

 

 

Tax AdvisorSídlo
+421 905 727 232
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete
Tax AdvisorSídlo
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete