Pondelok-Piatok8:00-17:00
KanceláriaRybáre 252/18, Trenčín
Naše sociálne siete
Chceli by ste nižšie náklady na účtovníctvo?
25feb
Chceli by ste nižšie náklady na účtovníctvo?
Radi by ste prispeli k tomu, aby spracovanie účtovníctva pre Vašu spoločnosť prebiehalo plynulo a bez zbytočných dodatočných nákladov? Prinášame Vám zopár tipov.
ÚČTOVNÝ MENTORING
10jan
ÚČTOVNÝ MENTORING
Účtovný Mentoring je dlhodobá profesionálna podpora a pomoc v rozvoji prostredníctvom osobných či online stretnutí. Služba je zameraná na začínajúcich účtovníkov, podnikateľov s konkrétnymi potrebami a študentov. Poskytuje pomoc pri rekonštrukcii účtovníctva, prípravu na pohovory a kontrolu účtovníctva pre tých, čo si ho vedú sami.
Vykazuje Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie?
9jan
Vykazuje Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie?
Tento článok zdôrazňuje že, ak má Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie, je dôležité uvažovať o konkurze podľa zákona. Pri strate presahujúcej tretinu základného imania je nevyhnutné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s návrhmi na riešenie. V prípade potreby odbornej pomoci kontaktujte odborníkov.
Čo je podstatou zmluvy o TICHOM SPOLOČENSTVE?
22mar
Čo je podstatou zmluvy o TICHOM SPOLOČENSTVE?
Každý začínajúci podnikateľ sa pred začiatkom podnikania musí rozhodnúť o forme podnikania, či bude podnikať ako fyzická alebo ako právnická osoba, alebo vo forme združenia. Jednou z možností je taktiež uzavretie zmluvy o tichom spoločenstve. Čo je jej podstatou Vám prinášame v nasledovnom článku.
Vyplatenie dividendy v hotovosti
19mar
Vyplatenie dividendy v hotovosti
Je možné dividendy spoločníkom vyplatiť v hotovosti z pokladne? Ak áno, v akej výške?
Zdaňovanie kryptomien
4mar
Zdaňovanie kryptomien
Čo sa bude v tomto prípade zdaňovať, akou sadzbou dane, platí sa z tohto príjmu zdravotné poistenie?
Čo je transferová dokumentácia?
1mar
Čo je transferová dokumentácia?
Úvod do transferovej dokumentácie – zrozumiteľne a prakticky.
Odvod zrážkovej dane v roku 2023 z podielu na zisku
9jan
Odvod zrážkovej dane v roku 2023 z podielu na zisku
Zákon o dani z príjmov upravuje osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku.
Odpustenie pôžičky spoločníkovi
3jan
Odpustenie pôžičky spoločníkovi
Spoločníkovi spoločnosti bola poskytnutá pôžička, ktorú nesplatil v stanovenej lehote. Spoločnosť sa rozhodla pohľadávku voči spoločníkovi odpísať. Aké povinnosti vznikajú spoločníkovi z titulu odpísanej pohľadávky?

Zdaňovanie kryptomien

4. marca 2019
img-blog-10

Fyzickej osobe, ktorá nadobudne kryptomenu (v predpisoch používaný pojem „virtuálna mena“) darovaním, nevzniká v momente nadobudnutia zdaniteľný príjem. Virtuálna mena sa zdaní až v čase jej predaja, čo je aj odplatný prevod virtuálnej meny.

Ak fyzická osoba virtuálnu menu nevloženú do obchodného majetku predá, príjem zaradí do paragrafu 8 ods.1 písm. t) ZDP ako príjem z predaja virtuálnej meny. Pri vyčíslení základu dane (čiastkového základu dane v paragrafe 8) v nadväznosti na  paragraf 8 ods.2 môže daňovník ako výdavok uplatniť výdavok vynaložený na dosiahnutie príjmu z predaja virtuálnej meny, ktorým môže byť napr. notársky poplatok zaplatený pri darovaní. Nie je možné odpočítať výdavok zodpovedajúci hodnote darovanej virtuálnej meny.

 

Fyzická osoba, ktorá má virtuálnu menu zahrnutú v obchodnom majetku, pri následnom predaji virtuálnej meny nadobudnutej darovaním zahrnie príjem z predaja virtuálnej meny do základu dane v súlade s paragrafe 17 ako príjem v paragrafe 6.  Podľa paragrafu 19 ods.2  daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien podľa paragrafu 25 v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju do výšky úhrnu príjmu z ich predaja. V paragrafe 25 nie je stanovená vstupná cena virtuálnej meny nadobudnutej darovaním, preto nie je možné pri jej predaji uplatniť daňový výdavok.

Sadzby dane sú uvedené v paragrafe 15.

Záver:

Príjem z predaja virtuálnej meny sa zdaní v rámci daňového priznania, pričom v zásade je zdaňovaný celý príjem (výnos) z predaja. Tento príjem podlieha zdravotnému poisteniu.

 

Tax AdvisorSídlo
+421 905 727 232
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete
Tax AdvisorSídlo
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete