Pondelok-Piatok8:00-17:00
KanceláriaRybáre 252/18, Trenčín
Naše sociálne siete

Odpustenie pôžičky spoločníkovi

3. januára 2019
Chceli by ste nižšie náklady na účtovníctvo?
25feb
Chceli by ste nižšie náklady na účtovníctvo?
Radi by ste prispeli k tomu, aby spracovanie účtovníctva pre Vašu spoločnosť prebiehalo plynulo a bez zbytočných dodatočných nákladov? Prinášame Vám zopár tipov.
ÚČTOVNÝ MENTORING
10jan
ÚČTOVNÝ MENTORING
Účtovný Mentoring je dlhodobá profesionálna podpora a pomoc v rozvoji prostredníctvom osobných či online stretnutí. Služba je zameraná na začínajúcich účtovníkov, podnikateľov s konkrétnymi potrebami a študentov. Poskytuje pomoc pri rekonštrukcii účtovníctva, prípravu na pohovory a kontrolu účtovníctva pre tých, čo si ho vedú sami.
Vykazuje Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie?
9jan
Vykazuje Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie?
Tento článok zdôrazňuje že, ak má Vaša spoločnosť záporné vlastné imanie, je dôležité uvažovať o konkurze podľa zákona. Pri strate presahujúcej tretinu základného imania je nevyhnutné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s návrhmi na riešenie. V prípade potreby odbornej pomoci kontaktujte odborníkov.
Čo je podstatou zmluvy o TICHOM SPOLOČENSTVE?
22mar
Čo je podstatou zmluvy o TICHOM SPOLOČENSTVE?
Každý začínajúci podnikateľ sa pred začiatkom podnikania musí rozhodnúť o forme podnikania, či bude podnikať ako fyzická alebo ako právnická osoba, alebo vo forme združenia. Jednou z možností je taktiež uzavretie zmluvy o tichom spoločenstve. Čo je jej podstatou Vám prinášame v nasledovnom článku.
Vyplatenie dividendy v hotovosti
19mar
Vyplatenie dividendy v hotovosti
Je možné dividendy spoločníkom vyplatiť v hotovosti z pokladne? Ak áno, v akej výške?
Zdaňovanie kryptomien
4mar
Zdaňovanie kryptomien
Čo sa bude v tomto prípade zdaňovať, akou sadzbou dane, platí sa z tohto príjmu zdravotné poistenie?
Čo je transferová dokumentácia?
1mar
Čo je transferová dokumentácia?
Úvod do transferovej dokumentácie – zrozumiteľne a prakticky.
Odvod zrážkovej dane v roku 2023 z podielu na zisku
9jan
Odvod zrážkovej dane v roku 2023 z podielu na zisku
Zákon o dani z príjmov upravuje osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku.
Odpustenie pôžičky spoločníkovi
3jan
Odpustenie pôžičky spoločníkovi
Spoločníkovi spoločnosti bola poskytnutá pôžička, ktorú nesplatil v stanovenej lehote. Spoločnosť sa rozhodla pohľadávku voči spoločníkovi odpísať. Aké povinnosti vznikajú spoločníkovi z titulu odpísanej pohľadávky?

Na začiatok je nutné podotknúť, že spoločník je na účely Zákona  o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  považovaný za zamestnanca, hoci nemá pracovnú zmluvu.

Odpustenie ďalšieho splácania firma zaúčtuje zápisom MD 546/D 355.

Ak spoločník dostal peniaze v rámci pôžičky, potom za predpokladu, že dôjde k odpusteniu splácania, čiže k odpísaniu pohľadávky v spoločnosti, ktorá ju poskytla, spoločník bude deklarovať nepeňažný príjem. Odpustenie splácania pôžičky sa totiž považuje za dar v súvislosti s výkonom závislej činnosti a suma odpustenej nesplatenej pôžičky je v čase odpustenia predmetom dane.

Poistné:

Ak nie je zamestnanec prihlásený z iného právneho vzťahu do registra Sociálnej poisťovne, tak týmto príjmom nadobúda štatút zamestnanca s nepravidelným príjmom. Zamestnanec sa musí prihlásiť ako zamestnanec s nepravidelným príjmom. Poistné sa platí na starobné poistenie, invalidné poistenie. Zamestnávateľ platí rovnako tieto druhy poistenia a ešte aj poistenie do rezervného fondu solidarity.

Na účely zdravotného poistenia sa prihlasuje a odhlasuje typom 2Y.

Odporúčame prihlásiť a odhlásiť na obdobie, kedy sa rozhodla spoločnosť pohľadávku spoločníkovi odpísať (o čom má aj relevantný účtovný zápis).

Hodnota odpustenej nesplatenej výšky pôžičky predstavuje pre spoločníka príjem zo závislej činnosti, a to v mesiaci odpustenia dlhu bez ohľadu na to, či spoločník poberá alebo nepoberá príjem zo závislej činnosti od spoločnosti aj z iného dôvodu. Spoločnosť je povinná vybrať preddavok na daň z príjmu v súlade s paragrafom 35 ZDP. Pretože ide o príjem zo závislej činnosti ( paragraf 5) ,spoločník má postavenie zamestnanca aj na účely sociálneho a zdravotného poistenia.

Tax AdvisorSídlo
+421 905 727 232
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete
Tax AdvisorSídlo
sabova@taxadvisor.sk
Naša lokáciaKde nás nájdete?
https://www.taxadvisor.sk/wp-content/uploads/2019/03/img-footer-map.png
Rybáre 252/18, Trenčín
Kontaktujte násSociálne siete